Sanering

Säkerhet och hälsa

Sanering från start

Grunden för ett väl utfört arbete börjar i planeringsfasen. Det har hänt att vi dykt upp på byggen där rivningen börjat och inser att det finns PCB eller asbest som riskerar att skada både miljön och de anställda. Sådant kan försena rivningar rejält.

Därför är vi med från start till mål. Vi inleder med att göra en noggrann kontroll av byggnaden innan något annat arbete kan påbörjas. På så vis kan vi säkerställa att det är säkert – och om vi stöter på patrull ser vi till att det tas om hand på ett säkert och professionellt sätt.


I vår sanering ingår:

Riskkalkylering
Grundliga undersökningar redan i planeringsstadiet
Korrekt hantering av kontaminerade material

Vi har skickliga och behöriga saneringstekniker som utbildats för att lösa problemen effektivt. Vi omhändertar asbest- och PCB-kontaminerat material i enlighet med de branschbestämmelser och lagar som finns.

Genom ett grundligt och noggrant arbete minimeras riskerna att miljön skadas, att hälsan för våra eller entreprenörens anställda äventyras och att tidsplanen hålls.

Detta kombinerat med vår breda kunskap om olika typer av huskonstruktioner gör oss till en trygg och pålitlig partner vid sanering av asbest och PCB.

projekt

Vi erbjuder fler tjänster

Håltagning

Vår erfarenhet av håltagning i betong säger att det bästa arbetet utförs av kunnig personal med den senaste tekniken. Vi övergav handhållna verktyg vid håltagning för länge sedan och jobbar numera bara med marknadens nya betongsågar.

Rivning

Vi är experter på rivningsarbeten. När det kommer till avancerade rivningar av betong är det svårt att slå oss på fingrarna. Vi gör det på ett ansvarsfullt sätt där ett stort fokus läggs på säkerheten för alla på bygget.