Håltagning

Det är egentligen ganska enkelt att beskriva vad vi på Void Mälardalen är allra bäst på. Vi gör hål. Men det är en sak att beskriva det, det är något helt annat att göra det. Håltagning är ett precisionsjobb som bland annat kräver kunskap, känsla och kreativitet.

Vi hjälper våra kunder att göra hål, för dörrar, fönster, VVS, ventilation och liknande. Vi gör det främst i betong och det spelar ingen roll om det är nyproduktion, ombyggnation, renovering eller att rätta till en felgjutning – vi löser det.

Vi är din betonghåltagningsexpert i Mälardalen

sågning/håltagning vid byten av rörstammar i äldre hus
nya fönster och dörröppningar
justering efter felgjutningar på byggarbetsplatser
Håltagningar för ventilation, el och VVS

Högteknologisk håltagning

Vi lämnade handhållna verktyg för flera år sedan och använder numera bara väggfasta sågar med hög frekvens. Detta gör att vi skapar en mer ergonomisk och säker arbetsmiljö för våra anställda.

För oss tillhör hydrauliska verktyg det förgångna, med väggmonterade högfrekventsågar blir arbetet utfört effektivt och med precision. På så vis skapar vi en hållbar och trygg arbetsmiljö samtidigt som ditt arbete blir klart snabbare och på säkrare sätt – en tydlig win-win-situation.

projekt

Vi erbjuder fler tjänster

Sanering

Äldre betongfundament och hus kan innehålla hälsofarliga ämnen. Det vanligaste vi stöter på är asbest och PCB, båda två mycket skadliga för hälsan och ämnen som behöver tas om hand på ett bra och säkert sätt.

Rivning

Vi är experter på rivningsarbeten. När det kommer till avancerade rivningar av betong är det svårt att slå oss på fingrarna. Vi gör det på ett ansvarsfullt sätt där ett stort fokus läggs på säkerheten för alla på bygget.