Miljö & kvalitet

Vi på Void Mälardalen tror på hållbarhet. Vår målsättning är att jobba för ett hållbart samhälle och en hållbar framtid – och för att vara en föregångare i branschen.
Det är viktigt att var och en tar sitt ansvar när det kommer till inverkan på miljön, inte minst i vår bransch.

Hållbarhet och ansvar

För att få kvalité och för att kunna uppnå hållbarhet krävs det ett ansvarstagande. Vi som företag måste dra vårt strå till stacken – samtidigt som vi vill visa andra i branschen att det faktiskt går bara man vill.

Vi anser att alla kan göra något för att minska sin negativa miljöpåverkan. Vi ser därför till att ha en medvetenhet hos personalen och i alla led i vårt arbete i den mån vi kan. Det kan handla om allt från att ha en modern maskinpark för att minska utsläppen till att lägga stor vikt i valet av olika leverantörer.

Klimat och arbetsmiljö

Att vi jobbar för ett bättre klimat har inte bara med miljön att göra utan är lika viktigt för våra medarbetare. Då vi bland annat utför saneringar är det oerhört viktigt för oss med arbetsmiljö och inomhusklimat. Ser vi till exempel till att få bort cancerogena ämnen från arbetet blir det mindre riskfyllt för medarbetarna, samtidigt som det är bättre för klimatet. Det gynnar oss alla helt enkelt.

Miljöpolicy

Att sträva för ett hållbart samhälle tycker vi är en självklarhet och vi ser alla miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar, både för oss som företag och för framtiden. Vi försöker ständigt förbättra vårt kunnande i miljöfrågor samt förbättra vårt miljöarbete.