Våra tjänster

Håltagning

Vår erfarenhet av håltagning i betong säger att det bästa arbetet utförs av kunnig personal med den senaste tekniken. Vi övergav handhållna verktyg vid håltagning för länge sedan och jobbar numera bara med marknadens nya betongsågar.

Sanering

Äldre betongfundament och hus kan innehålla allsköns hälsofarliga ämnen. Det vanligaste vi stöter på är Asbest och PCB, båda två mycket skadliga för hälsan och ämnen som behöver tas om hand på ett bra och säkert sätt.

Rivning

Vi är experter på rivningsarbeten. När det kommer till avancerade rivningar av betong är det svårt att slå oss på fingrarna. Vi gör det på ett ansvarsfullt sätt där ett stort fokus läggs på säkerheten för alla på bygget.

projekt