Rivning

Mälardalens experter på rivning

Vi planerar innan

Rivning av betong är inte så lätt att vi bara går in, knackar ner en vägg och går därifrån. Det krävs noggrann planering för att skaffa sig en helhetsbild över vad som behöver göras i de olika stegen.

En viktig fråga att tänka på innan arbetet kan dra igång är om det finns ventilation som riskerar att sprida dammet i byggnaden. En annan är rasrisken.

När första verktyget går in i betongen är det livsviktigt att ha järnkoll på hela byggnaden, studera ritningar, gå igenom vart det finns ventilation, vatten, el och bärande väggar – rubbet. På så vis kan tar vi på Void Mälardalen säkerheten i rivningsarbetet ett steg längre för varje rivning.

projekt

Vi erbjuder fler tjänster

Håltagning

Vår erfarenhet av håltagning i betong säger att det bästa arbetet utförs av kunnig personal med den senaste tekniken. Vi övergav handhållna verktyg vid håltagning för länge sedan och jobbar numera bara med marknadens nya betongsågar.

Sanering

Äldre betongfundament och hus kan innehålla hälsofarliga ämnen. Det vanligaste vi stöter på är asbest och PCB, båda två mycket skadliga för hälsan och ämnen som behöver tas om hand på ett bra och säkert sätt.